Thomas TURNOCK ( - )

1. Thomas TURNOCK married Elizabeth ENDON.